PMR

ZONA BLANCA

RESERVADA A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
GRATUÏTA
SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA
NO S’HA DE REGISTRAR AL PARQUÍMETRE

ZONA BLANCA

ÚS GENERAL
GRATUÏTA
SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA
NO S’HA DE REGISTRAR AL PARQUÍMETRE

ZONA BLAVA

ÚS GENERAL
GRATUÏTA
LIMITACIÓ HORÀRIA 2 HORES
NO S’HA DE REGISTRAR AL PARQUÍMETRE

ZONA TARONJA

ÚS GENERAL
(RESIDENTS)
GRATUÏTA*
NOMÉS PERSONES RESIDENTS
LIMITACIÓ 7 DIES
NO S’HA DE REGISTRAR AL PARQUÍMETRE

ZONA TARONJA

ÚS GENERAL
(NO RESIDENTS)
GRATUÏTA
LIMITACIÓ HORÀRIA 2 HORES
HORARIS:
 • Russafa, Botànic i La Roqueta:
  Dl-Dv: de 09:00 a 19:00 h
  Ds: de 09:00 a 15:00 h
 • Ciutat Vella:
  Dl-Dv: de 09:00 a 20:00 h
  Ds: de 09:00 a 15:00 h
NO S’HA DE REGISTRAR AL PARQUÍMETRE

ZONA VERDA

ÚS GENERAL
(RESIDENTS)
GRATUÏTA*
NOMÉS PERSONES RESIDENTS
LIMITACIÓ 7 DIES
NO S’HA DE REGISTRAR AL PARQUÍMETRE
*PERSONES RESIDENTS:
És necessari que el distintiu siga concedit per l’Ajuntament de València.
Els requisits per obtenir-lo són:
 • No ser titular del dret d’ús d’una plaça d’aparcament de promoció pública (plaça tipus A).
 • Ser resident i estar empadronat/ada en el barri.
 • Ser persona usuària de vehicle en qualitat de:
  • Titular del permís de circulació.
  • Supòsits especials:
   • persona conductora de vehicle el permís de circulació del qual figure a nom de persona jurídica.
   • Els que consten en l’assegurança com les persones conductores habituals del vehicle. • Estar al corrent en el pagament de taxes i impostos municipals i sancions, en matèria de trànsit, per infraccions comeses en les vies públiques de titularitat del municipi de València.
 • En cas de persones físiques, que el domicili fiscal del vehicle que consta en el registre corresponent de la DGT siga València.
Es pot sol·licitar a través de: