Tarifes

Tarifes

D’acord amb l’ordenança fiscal reguladora Taxa Estacionament de Vehicles a la Via Pública (O.R.A.), les tarifes establides per a l’estacionament regulat a la ciutat de València són les següents:

Ordenança fiscalTARIFA ZONA BLAVA 1.

Mínim 25 minuts: 0, 30€.
1 hora: 0.80 €.
Màxim 2 Hores: 1.50 €.
Anul·lació Denúncia: 4.00 €

TARIFA ZONA BLAVA 2.

Mínim 25 minuts: 0, 55€.
1 hora: 1.00 €.
Màxim 2 Horas: 1.70 €.
Anul·lació Denúncia: 4.00 €

ZONA TARONJA NO RESIDENTS

Mínim 25 minuts: 1, 10 €.
1 hora: 2.10 €.
Máxim 2 Hores: 3.30 €.
Anul·lació Denúncia: 4.00 €

ZONA TARONJA RESIDENTS

Fins a final de mes: 7,18€
Fins a final d’any: 86,20€

ZONA VERDA RESIDENTS

Abonament anual: 86,20€
Abonament mensual: 7,18€